Materiale til sangene

Mest til børnene:

Hej – Vi er Ven-Skaberne!

Vi har lavet nogle sange, som I kan lytte til og synge med på. Alle sangene handler om at være sammen med andre mennesker - for det er noget af det vigtigste i livet.
Det er ofte rart at være sammen. Det kan det for eksempel være, når andre viser, at de har lyst til at være sammen med dig - eller når de lytter til dig og deler deres tanker med dig. Det er også rart at grine sammen, og det føles godt, hvis der bliver sagt “hej”, når du kommer og går.

Men sommetider kan det også være svært. Måske kommer du til at gøre nogen ked af det. Måske bliver du selv ked af noget, en anden gør - eller måske synes du, at du er anderledes end de andre. Det er også muligt, at du tror, at de andre ikke har lyst til at være sammen med dig. Måske føler du dig endda helt forkert?
Sådan nogle ting handler vores sange om.
Hvis du lytter til dem og synger med, kan du lære noget om dig selv og andre, og måske kan du genkende nogle ting fra dit eget liv? Hvem ved - det kan være, at du ligefrem får øje på dig selv?
Vi håber, at sangene hjælper til, at du kan være præcis som du er dig - for der er brug for din forskellighed!

Mest til de voksne:

Til alle sangene har vi lavet en række forslag til aktiviteter, som kan laves sammen med den børnegruppe, I har med at gøre. Vi håber, at det kan medvirke til, at børnene bliver klogere på sig selv og hinanden. Sangene handler om børns tilværelse i det fællesskab, vi har skabt for dem, og kredser især om relationer og emotioner børn imellem. Målet er, at musikken og teksterne skal få børn og voksne til at reflektere. Materialet er målrettet de ældste børn i børnehaven samt 0.-2. klasse. Det kan være nødvendigt at ændre en lille smule på aktiviteterne alt efter, hvilken alder børnene har.

Materialet med aktivitetsforslag kan med fordel, hvis tiden er til det, følges fra start til slut, men det er også nemt at udvælge nogle af idéerne. Vi anbefaler, at der arbejdes med sangene i nævnte rækkefølge. På den måde er der en naturlig progression i opbygningen og en variation i både metoder og musik. God fornøjelse!

Introduktion til brug af materialerne - vælg nedenunder

Bulderbasses Bedste Bud

PRØV DIG FREM!

Hilsen BULDER

Kaptajnens 5-Punkts-Befaling!

Kaptajnens vejledning:

1. Læs alle opgaver grundigt igennem.

2. Udvælg den opgave du vil arbejde med.

3. Gennemarbejd opgaven sammen med din børnegruppe.

4. Evaluer både på børne- og voksen niveau.

5. Start ved punkt 1 i denne vejledning igen.

Kaptajnen!

 

Liv-Lines Lærervejledning

Kære voksen
Tak fordi du gerne vil arbejde med vores materiale. Jeg håber, at det bliver en god oplevelse!

Til alle sangene har vi lavet en række forslag til aktiviteter, som kan laves sammen med den børnegruppe, du har med at gøre, og jeg håber, at du sammen med børnene vil få nogle hyggelige og sjove stunder.

Materialet er målrettet de ældste børn i børnehaven samt 0.-2. klasse i skolen. Det kan være nødvendigt at ændre en lille smule på aktiviteterne alt efter, hvilken alder børnene har. Aktiviteterne afspejler den forskellighed, der altid vil være i en børnegruppe. Derfor vil nogle aktiviteter tiltale nogle børn mere end andre. Hvis du har et godt kendskab til din børnegruppe, kan du nemt skrue på nogle knapper, så aktiviteterne tilpasser sig de forskellige børn (for eksempel: tegneopgaverne kan laves om til en opgave, hvor emnet/episoden skal “leges” i skolegården) Ellers kan det også være interessant at snakke om, hvorfor der er så stor forskellighed i vores fortrukne arbejdsmetoder.

Jeg tror på, at du vil kunne få en masse spændende samtaler med din børnegruppe, og jeg håber, at de alle vil få en bevidsthed om, at de er gode lige præcis som de er.
God fornøjelse!

Store smil og venlige hilsener fra Liv-Line

Kloges Komplicerede Kundskabmanual

Kære læser. Velkommen til Ven-Skabernes undervisningsmaterialer.

Vores undervisningsmaterialer er bygget op omkring de sange vi har skrevet. Det er de, fordi vores sange er temabaserede. Fx har vi en sang, som handler om ensomhed. I forhold til den sang ønsker vi at formidle nogle metoder hvorpå man kan arbejde med temaet ensomhed. Når man arbejder med netop dette tema, skal man træde varsomt, for at sikre at emotionelle relationer og mønstre ikke påvirkes uhensigtsmæssigt. Det er vigtigt at den voksne er fortrolig med børnegruppen og gruppens sociale strukturer.

Fælles for alle temaer er, at der fokuseres på trivsel. Det er en mulighed at følge sangene kontinuerligt, og gennemføre et længere forløb med en børnegruppe. Det er også muligt at vurdere hvilket tema den eksakte børnegruppe vil have størst udbytte af på et givent tidspunkt, for derefter kun at gennemarbejde enkelte temaer.

Fælles for alle temaer er også, at vi forsøger at skabe venner for børnene eller i hvert fald at pege på nogle ting, som kan gøre, at det kan være nemmere for børn at skabe venner. Det kan være, at man skal ændre nogle ting. Det kan også være, at der simpelthen er en dårlig klassekultur, som der skal gøres noget ved.

Når der arbejdes med sociale strukturer, adfærdsmønstre og ændringer af disse, kan det være en udfordring for individet at indse behovet for ændringer. Vi har skabt fire rollemodeller der på godt og ondt præsenteres igennem undervisningsmaterialet og vores koncerter. Hvis enkeltindivider udfordres ved fokus på aktuelle problematikker, kan rollemodellerne med fordel bruges til at fremhæve problematikken. Det er ofte lettere at forholde sig til problematikkerne projiceret over på de fire karakterer, og projektet bliver dermed mindre intimiderende og personfølsomt.

Når vi vil ændre noget, må vi forstå hvordan vores hjerne fungerer i forhold til træning og udbytte. Hjernen kan ligesom resten af kroppen trænes. Det du træner, bliver du bedre til, og det ændrer dine adfærdsmønstre. Hvis man ofte bliver vred og gerne vil ændre det, skal man IKKE fokusere på at blive mindre vred. Det svarer i hjernen lidt til, at man siger til hjernen, at nu må den ikke tænke på en giraf. I stedet skal man fx i stedet tænke alternativt:
- jeg vil øve mig i og blive god til at være mere rolig, når…
- jeg vil øve mig i at lytte til andre, når...
- jeg vil øve mig i og svare pænt, når...
-
Sådan arbejder hjernen. Hvis man ikke vil være nærig, skal man ikke vælge ikke at være nærig, men at være gavmild. Din hjerne ændrer sig og styrkes efter din adfærd og din aktivitet. Samtidig betyder hjernens spejlneuroner, at ens hjerneaktivitet kopierer det, man ser nogen gøre. Vi påvirker dermed andre meget mere, end vi aner.

God fornøjelse med arbejdet. Jeg håber I vil opleve et positivt udbytte med jeres børnegrupper.
Venlig hilsen Kloge Claus.

 

Det samlede undervisningsmateriale finder du her. Vil du hente til de enkelte sange, skal du bruge fanebladet "Sange"

Hent vores undervisningsmateriale her

Hvad siger andre om os